WEDEROPBOUWWANDELING

Na de Slag om Arnhem met zijn grootschalige verwoestingen in het oostelijk deel werden in de naoorlogse jaren plannen gemaakt om het zuidelijk deel van de binnenstad opnieuw te ontwerpen.
Het huis der Provincie, het Stadhuis, Paleis van Justitie, de Kohlmanhuizen, de Camiz-huizen, de Nillmijflat, de Looijerstraat, het Gele Rijdersplein en veel meer verscheen om de stad een nieuw aanzien te geven.
Twee bouwstijlen waren leidend: De Delftse School en de Nieuwe Zakelijkheid.                                                                                                           
Maar de gepoogde doorbraken in het kader van de snelle doorstroming van het verkeer zorgden voor een onafgemaakte invulling in het kader van de Wederopbouw met kantoren, bedrijven en dienstverlening.

In de jaren zeventig werd de zuidelijke binnenstad opnieuw aangepakt, voor het eerst was er aandacht voor het opnieuw bewonen van het westelijk gelegen gebied. Veel plekken bleven echter onbebouwd.
Ook In de jaren negentig was er weer aandacht voor dit deel van de binnenstad, eerst het oostelijk deel met het Paradijsplan, later uitgebreid tot en met het station, het z.g. plan Rijnboog. Er ontstond veel kritiek tegen dit grootschalige plan.
Het is boeiend en leerzaam om te zien hoe zich binnen de historische kaders van de zuidelijke binnenstad de transformatie van de stad Arnhem plaatsvindt.

Belangstelling voor deze wandeling ? U kunt hier nadere informatie krijgen en een afspraak maken