De Singels

De binnen- en buitensingels zijn een bijzonder groen fenomeen in het centrum van Arnhem. Opgenomen als beschermd stadsgezicht binnenstad, vormen ze het visitekaartje van de stad. Dit monumentale groene gebied is als het ware gevormd naar de middeleeuwse vesting, en was oorspronkelijk een bijzonder fraai aaneengeschakeld wandelgebied in landschapstijl.
Nadat Arnhem begon met het slechten van haar stadsmuren in 1829, ontstond er ruimte voor een planmatige uitbreiding. Dat lijkt een logische stap, ware het niet dat de grond waarop de stadsmuur stond in eigendom van de staat was. Dat hier al wel zo vroeg villa’s gebouwd konden worden, heeft te maken met het bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Arnhem op 20 juni 1808. Hij zag de erbarmelijke toestand van de vesting en bepaalde dat de stad voortaan de hoofdwal moest onderhouden en dat de buitenwerken omgevormd moesten worden tot openbaar wandelgebied. Parijs met zijn brede boulevards diende daarbij als voorbeeld. De vestinggrond werd met dit Koninklijk Besluit aan Arnhem cadeau gedaan, maar de stad moest de aanleg van het plantsoen wel zelf bekostigen. Aldus werd voor de stadswandeling een plan gemaakt door Zocher sr. 
De uitvoering van de werkzaamheden werd nog tijdens de Franse bezetting ter hand genomen, maar erg voortvarend ging men nog niet te werk. Na de bevrijding van de Franse bezetting in 1813 werd het werk verder opgepakt. 
Toen ook koning Willem I zijn goedkeuring hiervoor had gegeven, kon men in 1817 verder gaan met beplanten van de eerste singels.
Nadat op de singels prachtige villa’s gerealiseerd werden, gingen de geruchten door het hele land. Deze groene Arnhemse wandelgordel diende als voorbeeld voor andere stadsuitbreidingen in Nederland; eerst volgden Kampen en Zwolle, daarna ook Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Leeuwarden

Startpunt: in de Berenkuil, op het Airborneplein

Belangstelling voor deze wandeling ? U kunt hier nadere informatie krijgen en een afspraak maken

Stadswandeling.Iedere.web
Duivel

Arnhem

Arnhem, “de Genoeglijkste” van de steden in het oude gewest Gelre, voldoet ook in de 21e eeuw nog steeds in veel opzichten aan deze omschrijving. De stad is schitterend gelegen aan de Rijn, omgeven door geweldige stadsparken, die soms, zoals het beroemde park Sonsbeek, vlakbij het centrum liggen.

Arnhem heeft in WO2 veel schade opgelopen, maar heeft ook nog veel monumenten en andere bezienswaardigheden, uit de tijd van de Middeleeuwen tot nu.

‘t Gilde wil het erfgoed en de moderne tijd in Arnhem zichtbaar maken door middel van rondleidingen.
Wij hebben ongeveer 35 deskundige en gemotiveerde gidsen, die niet alleen veel van de stad weten, maar u ook graag een aangename wandeling willen bezorgen!