Spijkerkwartier

De levendige Arnhemse wijk het Spijkerkwartier-Boulevardkwartier kent een bijzondere opzet en een afwisselende bebouwing. Deze wordt vooral gekenmerkt door straten met aan weerszijden statige herenhuizen uit de jaren tussen 1850 en 1910 en een zuidelijke sfeer. Het bekendst zijn de Brusselse huizen in de Spijkerstraat, maar eigenlijk vormt de wijk als geheel een stukje negentiende-eeuws Brussel of Parijs in Arnhem. De kwartieren werden vanaf het midden van de negentiende eeuw aangelegd direct ten zuidoosten van de oude binnenstad. Vele monumentale panden uit die tijd zijn nu nog te bewonderen. Een flink aantal is zelfs aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument.

Onder leiding van een Gildegids gaat U op zwerftocht door deze opvallende wijk.

Startpunt: Stadskiosk Velperplein, voor Musis Sacrum

Belangstelling voor deze wandeling ? U kunt hier nadere informatie krijgen en een afspraak maken