Algemene Voorwaarden voor een Stadswandeling en een rondleiding door de Historische Kelders

Hartelijk dank voor de boeking van een wandeling bij Stichting ‘t Gilde Stadswandeling Arnhem.
Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen:

 1. Deelname aan onze wandelingen en rondleidingen is voor uw eigen risico.
 2. Deelnemers dienen de aanwijzingen van onze gids op te volgen.
 3. Uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken wandeldatum moeten wij het juiste aantal deelnemers weten.
  Indien er hierna minder deelnemers zijn dan het door u eerder opgegeven aantal dient u toch het bedrag van de nota aan ons over te maken, tenzij wij hierover een andere afspraak met u maakten.
  Indien er uiteindelijk méér deelnemers zijn, dan dient u het totaalbedrag aan te passen en het juiste bedrag over te maken.
 4. Reserveringen tot 7 dagen voor de afgesproken datum kunnen zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Indien dit gebeurt binnen 7 dagen voor de afgesproken datum kunnen wij kosten in rekening brengen.
 5. Indien uw groep meer dan een kwartier te laat bij het startpunt arriveert, zonder dat dit tijdig aan één van de gidsen is gemeld, is de gids gerechtigd de rondleiding af te gelasten. (Het 06 nummer van de gidsen wordt vermeld op de nota)
  Het notabedrag zal in dat geval niet worden gerestitueerd en, als het nog niet betaald is, dient u het onverminderd aan ons over te maken.
 6. U dient de kosten van een groepswandeling conform de u toegestuurde nota vóór het begin van de wandeling over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het notanummer.
  Onze gidsen accepteren geen contante betaling, tenzij dit vooraf met ons is overeengekomen.
 7. Uw contacten met ‘t Gilde verlopen tot de dag van de wandeling (uitzonderingen daargelaten) via de coördinator.
 8. Op de nota vermelden wij ook de naam en het telefoonnummer van de gids. Deze worden verstrekt om het mogelijk te maken rondom het startmoment van de wandeling contact op te nemen met de gids. Deze gegevens mogen alleen daarvoor worden gebruikt en dienen na de wandeling te worden vernietigd.

Stichting ‘t Gilde Stadswandeling Arnhem

Stadswandeling.Iedere.web
Duivel

Arnhem

Arnhem, “de Genoeglijkste” van de steden in het oude gewest Gelre, voldoet ook in de 21e eeuw nog steeds in veel opzichten aan deze omschrijving. De stad is schitterend gelegen aan de Rijn, omgeven door geweldige stadsparken, die soms, zoals het beroemde park Sonsbeek, vlakbij het centrum liggen.

Arnhem heeft in WO2 veel schade opgelopen, maar heeft ook nog veel monumenten en andere bezienswaardigheden, uit de tijd van de Middeleeuwen tot nu.

‘t Gilde wil het erfgoed en de moderne tijd in Arnhem zichtbaar maken door middel van rondleidingen.
Wij hebben ongeveer 35 deskundige en gemotiveerde gidsen, die niet alleen veel van de stad weten, maar u ook graag een aangename wandeling willen bezorgen!