Algemene Voorwaarden voor een Stadswandeling en rondleiding door de>Historische Kelders

Hartelijk dank voor de boeking van een wandeling bij Stichting Gilde Stadswandeling Arnhem.
Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen:
1. Deelname aan onze wandelingen en rondleidingen is voor uw eigen risico. De deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van onze gids op te volgen.
2. Uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken wandeldatum moeten wij het juiste aantal deelnemers weten. Indien er hierna minder deelnemers zijn dan het door u eerder opgegeven aantal dient u toch het bedrag van de nota aan ons over te maken, tenzij wij hierover een andere afspraak met u maakten. Indien er uiteindelijk méér deelnemers zijn, dan dient u het totaalbedrag aan te passen en het juiste bedrag over te maken.
3. Reserveringen tot 7 dagen voor de afgesproken datum kunnen zonder kosten worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afgesproken datum kunnen wij kosten in rekening brengen.
4. Indien uw groep meer dan een kwartier te laat bij het startpunt arriveert, zonder dat dit tijdig aan één van de gidsen is gemeld, is de gids gerechtigd de rondleiding af te gelasten. (Het 06 nummer van de gidsen wordt vermeld op de nota) Het notabedrag dient u in dat geval onverminderd aan ons over te maken.
5. Onze gidsen accepteren geen contante betaling, tenzij dit vooraf met ons is overeengekomen. U wordt daarom vriendelijk doch dringend verzocht de kosten van een groepswandeling conform de nota over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het notanummer.
Aan een eventueel bezoek van de Eusebiustoren zijn extra kosten verbonden die u bij de balie van de kerk contant kunt voldoen.
De actuele tarieven kunt u lezen op de betreffende website (www.eusebius.nl)


Stichting Gilde Stadswandelingen Arnhem
voor stadswandelingen: tel. 06 45560908 (voicemail)
voor kelderrondleidingen: tel. 0626778791 (voicemail)

Arnhem, 3 maart 2013